<span style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 1.5vw;"><strong>ESTRAT&Egrave;GIA</strong></span><br />-<br /><span style="font-size: 1vw!important;">L&rsquo;estrat&egrave;gia &eacute;s la base de l&rsquo;&egrave;xit de qualsevol de les campanyes que liderem des de l&rsquo;ag&egrave;ncia.<br /><br /><span><a href="/comunicacio/edeon/estrategia/t-4244" class="btn-solid-circle btn-custom" onmouseover=" this.style.opacity='0.8' " onmouseout=" this.style.opacity='1' " style="color: white; background-color: #005ea1;" target="_self">Saber m&eacute;s</a></span></span></span>
ESTRATÈGIA
-
L’estratègia és la base de l’èxit de qualsevol de les campanyes que liderem des de l’agència.

Saber més
<span style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 1.5vw; color: #133d70;"><strong>M&Agrave;RQUETING &amp; COMUNICACI&Oacute;</strong></span><br /><span style="color: #133d70;">-</span><br /> <span style="color: #666666; font-size: 1vw!important;">El m&agrave;rqueting i la comunicaci&oacute; conviuen en tots els &agrave;mbits de la vida, tant per als particulars com per a les empreses i institucions.<br /><br /><br /><a href="https://edeon.net/ca/comunicacio/edeon/marketing-6-comunicacio-online/t-4382" class="btn-solid-circle btn-custom" onmouseover=" this.style.opacity='0.8' " onmouseout=" this.style.opacity='1' " style="color: white; background-color: #005ea1;" target="_self">Saber m&eacute;s</a>&nbsp;</span> </span>
MÀRQUETING & COMUNICACIÓ
-
El màrqueting i la comunicació conviuen en tots els àmbits de la vida, tant per als particulars com per a les empreses i institucions.


Saber més 
<span style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 1.5vw;"><strong>CONSULTORIA DIGITAL</strong></span><br />-<br /><span style="font-size: 1vw!important;">El servei de consultoria digital pret&eacute;n ajudar a les empreses que per temps, per formaci&oacute; o per experi&egrave;ncia cerquen un suport de proximitat que els ajudi a prendre decisions que afavoreixin la consecuci&oacute; dels seus objectius digitals.</span><br /><br /><a href="https://edeon.net/comunicacio/edeon/consultoria-digital/t-4383" class="btn-solid-circle btn-custom" onmouseover=" this.style.opacity='0.8' " onmouseout=" this.style.opacity='1' " style="color: white; background-color: #005ea1;" target="_self">Saber m&eacute;s</a>&nbsp;<br /></span>
CONSULTORIA DIGITAL
-
El servei de consultoria digital pretén ajudar a les empreses que per temps, per formació o per experiència cerquen un suport de proximitat que els ajudi a prendre decisions que afavoreixin la consecució dels seus objectius digitals.

Saber més 
<span style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 1.5vw;"><strong>DISSENY GR&Agrave;FIC</strong></span><br />-<br /><span style="font-size: 1vw!important;">L'equip de dissenyadors t'escolta, analitza els objectius i treballa la creativitat&nbsp;conceptualment i gr&agrave;ficament.<br /><br /><a href="/comunicacion/edeon/diseno-grafico/t-4380" class="btn-solid-circle btn-custom" onmouseover=" this.style.opacity='0.8' " onmouseout=" this.style.opacity='1' " style="color: white; background-color: #005ea1;" target="_self">Saber m&eacute;s</a>&nbsp;</span><br /></span>
DISSENY GRÀFIC
-
L'equip de dissenyadors t'escolta, analitza els objectius i treballa la creativitat conceptualment i gràficament.

Saber més 

<span><span size="6" style="font-size: 1.5vw;"><strong>FORMACI&Oacute;</strong></span><br />-<br /><span style="font-size: 1vw!important;">Sovint la formaci&oacute; &eacute;s una de les inversions m&eacute;s ben valorades pels treballadors d&rsquo;una companyia.</span><br /><br /><a href="/comunicacion/edeon/formacion/t-4385" class="btn-solid-circle btn-custom" onmouseover=" this.style.opacity='0.8' " onmouseout=" this.style.opacity='1' " style="color: white; background-color: #005ea1;" target="_self">Saber m&eacute;s</a>&nbsp;<br /></span>
FORMACIÓ
-
Sovint la formació és una de les inversions més ben valorades pels treballadors d’una companyia.

Saber més 


“Quality means doing the right thing when nobody is watching”
[Henry Ford]Vostè decideix quan reunir-se amb el nostre equip

: